Co je nového v PowerMill 2018

Mezi hlavní novinky PowerMill 2018 patří kompletně nové moderní uživatelské prostředí, vylepšené automatizované 2.5D frézování, více možností soustružení, zásadně vylepšená simulace ViewMill a nové možnosti pro 5osé frézování.


Nové uživatelské prostředí
Je vylepšené prostředí pro uživatele, které umožňuje jednodušší používání, lepší práci s 3D a rychlejší přístup k nejčastějším funkcím.

2D frézování
Obrábění 2D prvků je nyní mnohem výkonnější, včetně lepšího řazení kapes a výstupků, které jsou řazeny za sebou.

3D konturování se střední dráhou
Je možné vložit střední dráhu do míst, kde může 3D konturování zanechat neobrobený materiál.

Dynamické řízení stroje
PREMIUM, ULTIMATE
Nyní lze použít virtuální stroj pro změnu parametrů dráhy na celém vybraném regionu, včetně použití 5osé alternativní pozice.

Simulace obrábění
Vylepšení simulace znamená rychlejší výsledky a plnou detekci kolizí v grafické simulaci i bez virtuálního stroje.

Editace soustružnických drah
Je možné upravovat dráhy soustružení bez přepočítávání, jako rozdělení, limitace, změna pořadí apod.

Kontrola kolizí soustružení
Simulace drah soustružení pro odhalení kolizí, včetně kontroly upnutí, polotovaru a nástrojové sestavy.

Model zbytkového materiálu
Je možné do modelu zbytkového materiálu zahrnout i soustružnické dráhy a dosáhnout tak efektivnějšího frézování.

Editovatelné posuvy na plochách
Je možné změnit hodnoty posuvů na sadě vybraných ploch pro dosažení lepších povrchů v konkrétních oblastech.

Řízení osy lopatky
ULTIMATE
Byla přidána volba osy lopatky pro více možností obrábění válcových dílců.