Co je nového v PowerMill 2021

PowerMill® se ve verzi 2021 dočkal významného zvýšení výkonu a rychlosti vypočtu nástrojových drah. Dále zvyšuje celkovou produktivitu přidáním nových funkcí. Prohlédněte si všechny nové možnosti zde.


Interaktivní zamezení kolizí
Měření ploch sondou
Zrychlení systému
4K podpora

Zrychlení systému
Zrychlení výpočtu hrubovací strategie až o 30% v některých případech. Zrychleny výpočty detekce rovin, optimalizovaného řádkování, výpočet hranice zbytkového materiálu a výpočet propojovacích pohybů „Na ploše“.

Rychlejší zaoblení modelu
Byl zrychlen výpočet drah nástrojů, které používají funkci Zaoblení rohů, protože zaoblení rohů modelu se nyní provádí pouze v místě hranice obrábění a ne na celém modelu. Jednotky velikosti zaoblení jsou nyní udávány v jednotkách průměru nástroje (TDU)

Vylepšení automatického zamezení kolize
(pouze předplatné)
Při použití funkce Automatického zamezení kolize pro víceosé obrábění jsou nyní přidány další body na dráhu nástroje pro zajištění plynulejšího pohybu obráběcího stroje. Výpočet všech typů kontroly kolize byl zrychlen.

Vylepšení strategie Strmé a plošné
Vylepšena kvalita drah strategie Strmé a plošné v rovinných oblastech modelu, pokud dráha nástroje v nastavení používala přídavky na plochách a režimy obrábění.

Co je nového v PowerMill 2021.1

PowerMill® 2021.1 zvyšuje celkovou produktivitu CNC programování přidáním nových užitečných funkcí a zásadním vylepšením stávajících funkcí. Prohlédněte si všechny klíčové nové možnosti zde.


Interaktivní zamezení kolizí
Měření ploch sondou
Zrychlení systému
4K podpora

Víceosé hrubování
Možnosti dynamického nastavení stroje a automatického zamezení kolize jsou nyní dostupné i pro strategie hrubování a zbytkového hrubování při použití nástrojů s kulovým koncem..

Vylepšené oblouky
Bylo vylepšeno rozdělení bodů dráhy při použití volby Oblouky pro dosazení lepšího výstupu s kruhovou interpolací a tedy i lepší kvality povrchu.

Rychlejší zobrazení kolizních segmentů
Výpočet případných kolizních segmentů dráhy byl zrychlen v těchto případech:
• Během výpočtu dráhy
• Při otevření tabulky Kolizní segmenty dráhy
• Při prvním zobrazení kolizních segmentů

Vylepšené automatické zamezení kolize
Algoritmus pro víceosé automatické zamezení kolize byl vylepšen tak, že nyní vytváří bezpečné dráhy nástroje ve více případech, než v předchozí verzi, kdy by tyto části dráhy z důvodů zamezení kolize odstraněny.