Co je nového v PowerMill 2022

PowerMill® 2022 zvyšuje celkovou produktivitu CNC programování přidáním nových užitečných funkcí a dalším vylepšením stávajících funkcí. Prohlédněte si všechny klíčové nové možnosti zde.


Interaktivní zamezení kolizí
Měření ploch sondou
Zrychlení systému
4K podpora

Dokončení bez horizontálních ploch
Strategie pro dokončování obecných tvarových ploch (strmé a plošné, 3D kontura, řádkování), nyní umožňují automaticky neobrábět horizontální plochy bez nutnosti použití hranic obrábění.

4osé zamezení kolize
Funkce automatického zamezení kolize je nově podporována i pro strategie rotačního obrábění při zachování 4osého nastavení osy nástroje.

Posunuté počáteční body
Přidána nová možnost na posunutí počátečních bodů uzavřené dráhy nástroje kaskádovým stylem pro zlepšení kvality povrchu a plynulosti obrábění.

Vylepšené obrábění rovin
Vylepšen algoritmus pro detekci horizontálních ploch a zlepšení kvality drah nástrojů a hranic ve vnitřních rozích na horizontálních plochách.


Interaktivní zamezení kolizí
Měření ploch sondou
Zrychlení systému
4K podpora

Nastavení projekční vzdálenosti
U projekčních strategií je nyní možné nastavit požadovanou vzdálenost projekce pro získání lepší kvality dráhy nástroje a snížení potřeby dodatečných úprav dráhy nástroje.

Hladina Z do podkosů
Vylepšen algoritmus pro tvorbu dráhy nástroje strategie Hladina Z do podkosů, který stabilizuje osu nástroje při obrábění a vytváří méně fragmentovité dráhy.

Propojení s PDM Autodesk Vault
Vytvořen doplněk pro propojení Autodesk PowerMill s PDM systémem Autodesk Vault, který zabezpečuje synchronizaci a správu výrobních dat.

Zrychlení systému
Zrychlení systému Autodesk PowerMill díky rychlejšímu ukládání projektů, zrychlení výpočtu hladiny Z, popř. zrychlení výpočtu profilu hrubování modelu.

Co je nového v PowerMill 2022.1

PowerMill® 2022.1 zvyšuje produktivitu programování přidáním nových užitečných funkcí a dalším vylepšením stávajících funkcí. Prohlédněte si všechny klíčové nové možnosti zde.


Interaktivní zamezení kolizí
Měření ploch sondou
Zrychlení systému
4K podpora

Zrychlení kontroly kolize
Kontrola kolize a ověření NC programu je nyní možné realizovat na pozadí aplikace. Díky tomu je zajištěna bezpečnost obrábění, zatímco programátor může nadále pracovat a nemusí s dalším postupem čekat na výsledek kontroly kolize.

Vylepšení limitace drah
Limitace dráhy polygonem byla vylepšena lepším náhledem vytvářeného polygonu a možností vrátit pohled do výchozího stavu tvorby polygonu omezení dráhy.

Vylepšení projekčních strategií
Možnost nastavení ruční vzdálenosti projekce byla doplněna do dalších projekčních strategií – bodem, přímkou, rovinou.

Zabezpečení maker
Je možné definovat důvěryhodná makra v případě, že makro obsahuje příkazy pro práci s externími zdroji. Díky tomu je výrazným způsobem zvýšena bezpečnost spouštěných maker.


Zrychlení systému
Tabulky strategií se otevírají podstatně rychleji (průměrně o 80%). Také vnitřní proces „přípravy modelu“, který se využívá při výpočtu dráhy, úpravě dráhy, úpravě nájezdů/přejezdů byl průměrně zrychlen o 62%.

Lepší orientace vektorů
Vylepšen pohyb simulace stroje u drah, které obsahují orientační vektory a osa nástroje prochází skrz singulární pozici stroje.

Jednodušší tvorba NC programů
Tabulka výběru postprocesoru je nyní ve výchozím stavu nastavena na zobrazení postprocesorů všech typů (.pmoptz, .pmopt, .opt)

Aditivní způsoby výroby
Aditivní způsob výroby nyní podporuje víceosé možnosti tvorby aditivních prvků.