Co je nového v PowerMill 2022

PowerMill® 2022 zvyšuje celkovou produktivitu CNC programování přidáním nových užitečných funkcí a dalším vylepšením stávajících funkcí. Prohlédněte si všechny klíčové nové možnosti zde.


Interaktivní zamezení kolizí
Měření ploch sondou
Zrychlení systému
4K podpora

Dokončení bez horizontálních ploch
Strategie pro dokončování obecných tvarových ploch (strmé a plošné, 3D kontura, řádkování), nyní umožňují automaticky neobrábět horizontální plochy bez nutnosti použití hranic obrábění.

4osé zamezení kolize
Funkce automatického zamezení kolize je nově podporována i pro strategie rotačního obrábění při zachování 4osého nastavení osy nástroje.

Posunuté počáteční body
Přidána nová možnost na posunutí počátečních bodů uzavřené dráhy nástroje kaskádovým stylem pro zlepšení kvality povrchu a plynulosti obrábění.

Vylepšené obrábění rovin
Vylepšen algoritmus pro detekci horizontálních ploch a zlepšení kvality drah nástrojů a hranic ve vnitřních rozích na horizontálních plochách.


Interaktivní zamezení kolizí
Měření ploch sondou
Zrychlení systému
4K podpora

Nastavení projekční vzdálenosti
U projekčních strategií je nyní možné nastavit požadovanou vzdálenost projekce pro získání lepší kvality dráhy nástroje a snížení potřeby dodatečných úprav dráhy nástroje.

Hladina Z do podkosů
Vylepšen algoritmus pro tvorbu dráhy nástroje strategie Hladina Z do podkosů, který stabilizuje osu nástroje při obrábění a vytváří méně fragmentovité dráhy.

Propojení s PDM Autodesk Vault
Vytvořen doplněk pro propojení Autodesk PowerMill s PDM systémem Autodesk Vault, který zabezpečuje synchronizaci a správu výrobních dat.

Zrychlení systému
Zrychlení systému Autodesk PowerMill díky rychlejšímu ukládání projektů, zrychlení výpočtu hladiny Z, popř. zrychlení výpočtu profilu hrubování modelu.