Co je nového v PowerMill 2023

PowerMill® 2023 zvyšuje celkovou produktivitu CNC programování přidáním nových užitečných funkcí a dalším vylepšením stávajících funkcí. Prohlédněte si všechny klíčové nové možnosti zde.


Interaktivní zamezení kolizí
Měření ploch sondou
Zrychlení systému
4K podpora

Vylepšení strategie Strmě & plošné
Při obrábění otevřených mělkých oblastí při použití strategie Strmé & plošné je nyní umožněn nájezd zvenku pro zrychlení obrábění a zvýšení kvality povrchu.

Automatické ořezání dráhy pro lepší nájezdy
Přidána možnost automatického zkrácení dráhy nástroje pro tvorbu bezkolizních nájezdů a výjezdů na každý segment dráhy nástroje.

Vylepšení ustavení
Práce s ustavením byla rozšířena o intuitivnější chování pracovních rovin v ustavení a byly přidány nové možnosti definice obráběcího stroje a výchozích přídavků na plochy pro každé ustavení.

Zrychlení systému
Zrychlení systému Autodesk PowerMill díky rychlejšímu automatickému zamezení kolize, tvorbě rotačního profilu, zrychlení výpočtu dráhy projekcí křivkou a zkrácením času otevření/uložení projektu.

Co je nového v PowerMill 2022.1

PowerMill® 2022.1 zvyšuje produktivitu programování přidáním nových užitečných funkcí a dalším vylepšením stávajících funkcí. Prohlédněte si všechny klíčové nové možnosti zde.


Interaktivní zamezení kolizí
Měření ploch sondou
Zrychlení systému
4K podpora

Zrychlení kontroly kolize
Kontrola kolize a ověření NC programu je nyní možné realizovat na pozadí aplikace. Díky tomu je zajištěna bezpečnost obrábění, zatímco programátor může nadále pracovat a nemusí s dalším postupem čekat na výsledek kontroly kolize.

Vylepšení limitace drah
Limitace dráhy polygonem byla vylepšena lepším náhledem vytvářeného polygonu a možností vrátit pohled do výchozího stavu tvorby polygonu omezení dráhy.

Vylepšení projekčních strategií
Možnost nastavení ruční vzdálenosti projekce byla doplněna do dalších projekčních strategií – bodem, přímkou, rovinou.

Zabezpečení maker
Je možné definovat důvěryhodná makra v případě, že makro obsahuje příkazy pro práci s externími zdroji. Díky tomu je výrazným způsobem zvýšena bezpečnost spouštěných maker.


Zrychlení systému
Tabulky strategií se otevírají podstatně rychleji (průměrně o 80%). Také vnitřní proces „přípravy modelu“, který se využívá při výpočtu dráhy, úpravě dráhy, úpravě nájezdů/přejezdů byl průměrně zrychlen o 62%.

Lepší orientace vektorů
Vylepšen pohyb simulace stroje u drah, které obsahují orientační vektory a osa nástroje prochází skrz singulární pozici stroje.

Jednodušší tvorba NC programů
Tabulka výběru postprocesoru je nyní ve výchozím stavu nastavena na zobrazení postprocesorů všech typů (.pmoptz, .pmopt, .opt)

Aditivní způsoby výroby
Aditivní způsob výroby nyní podporuje víceosé možnosti tvorby aditivních prvků.

Co je nového v PowerMill 2023.1

PowerMill® 2023.1 zvyšuje celkovou produktivitu CNC programování přidáním zcela nových obráběcích strategií a dalším vylepšením stávajících funkcí. Prohlédněte si všechny klíčové nové možnosti zde.


Interaktivní zamezení kolizí
Dokončení nakloněných rovin
Zrychlení systému
Zamezení kolize

Nová strategie dokončení zbytků
Nová strategie pro dokončení zbytkových oblastí, která kombinuje jednotlivé výhody všech předchozích možností zbytkového obrábění.

Dokončení nakloněných rovin
Nová strategie pro automatizované dokončení všech rovinných ploch bez ohledu na jejich sklon v 5osách.

Vylepšení ustavení
Práce s ustavením byla rozšířena o definici bezpečné oblasti, počátečního a koncového bodu pro všechny dráhy v daném ustavení.

Vylepšení zamezení kolize
Automatické zamezení kolize nyní vytváří plynulejší dráhy, což přispívá ke zlepšení kvality povrchu.