Začínáme programovat s PowerMill

Online průvodce v češtině

Předmluva

Tento průvodce slouží zájemcům o stažení a vyzkoušení trial verze programu PowerMill. Tento průvodce obsahuje pouze některé základní možnosti programování a nenahrazuje plnohodnotné školení. Je zde ukázán pouze zlomek funkcí v programu Autodesk PowerMill.

Každá lekce obsahuje video s kompletním postupem a následně i postup v textové podobě. Ke každému příkladu si můžete vždy stáhnout potřebná data.

Nemáte ještě PowerMill?
Přejít ke stažení zkušební verze PowerMill

Lekce 1 - nastavení obrábění

V této úvodní lekci se naučíme importovat model a nastavit počáteční podmínky pro obrábění.

Stáhnout 3D model "PowerMill_Intermediate-metric.x_t"Po spuštění PowerMill potřebujeme naimportovat dílec, který budeme obrábět.

Soubor -> Import -> Model. Vybereme dílec PowerMill_Intermediate_metric.x_t.

V případě, že se požadovaný model v tabulce nezobrazí, je možné si přepnout typ souboru pomocí spodního rozbalovacího menu.

Pozn.: Alternativně je pro import možné použít drag&drop a model přetáhnout do grafického okna PowerMill.

Vytvoříme vhodnější pracovní rovinu pro obrábění, než je základní souřadný systém importovaný s modelem.

Tažením boxu vybereme celý model.

 • Záložka Domů - Vytvořit pracovní rovinu -  Pracovní rovina na vrchu výběru.
 • Vytvořenou pracovní rovinu aktivujeme.

Vytvoříme polotovar

 • Záložka Domů - Polotovar.
 • Polotovar definovaný podle - Kvádr.
 • Kliknutím na Spočítat se vypočítá polotovar dle rozměru modelu.
 • Změníme hodnotu v poli Max Z na +5 mm.
 • Kliknutím na Potvrdit zavřeme definici polotovaru.

Nastavíme bezpečnou výšku pro začátek obrábění a přejezdy.

 • Záložka Domů - Spojení dráhy - Bezpečná oblast.
 • Klikněte na Spočítat a poté na Potvrdit.

Úvodní nastavení je nyní dokončeno a můžeme začít vytvářet obráběcí strategie.

 

Lekce 2 - hrubování

V této lekci vytvoříme první hrubovací strategii.


Vytvoříme hrubovací frézu.

 • Záložka Domů - Vytvořit nástroj - Rádiusová fréza.
 • Průměr 25 mm.
 • Rádius špičky 2 mm.
 • Délka 35 mm.
 • Zadejte jméno nástroje D25R2.
 • V záložce Dřík klikněte na Přidat část dříku a zavřete tabulku.

Nyní můžeme vytvořit dráhu nástroje pro hrubování.

 • Záložka Domů - Dráhy - Hrubování - Hrubování modelu.
 • Přídavek 0,5 mm.
 • Krok 10 mm.
 • Krok dolů 8 mm.
 • Oddíl Nájezdy a přejezdy - Nájezd.
 • 1. výběr - Pod úhlem.
 • Přejmenujte dráhu na D25R2-Hrubovani.
 • Klikněte na Spočítat pro vytvoření dráhy nástroje.

Dráhu nástroje ověříme pomocí simulace odebírání materiálu.

 • Klikněte pravým tlačítkem na dráhu D25R2-Hrubovani a zvolte Simulovat od počátku.
 • V záložce Simulace klikněte na červené kolečko pro zapnutí simulace odebírání materiálu ViewMill.
 • Klikněte na Přehrát pro spuštění simulace.
 • Klikněte na Uložit pro uložení aktuálního stavu simulace pro pozdější použití.
 • V ikoně Režim zvolte Není obrázek pro skrytí materiálu simulace.

Máme provedenou první hrubovací operaci. Můžeme pokračovat zbytkovým hrubováním.

 

Lekce 3 - zbytkové hrubováníVyužijeme nastavení z hrubovací strategie.

 • Záložka NC dráhy - Nastavení.
 • Klikněte na Vytvořit novou dráhu založenou na této pro tvorbu kopie dráhy.

Nejdříve potřebujeme vytvořit nový menší nástroj, který použijeme pro zbytkové hrubování.

 • Oddíl Nástroj - Vytvořit nástroj - Válcová fréza.
 • Průměr 15 mm.
 • Zadejte jméno nástroje D15-v.

Nyní upravíme parametry dráhy zbytkového obrábění.

 • Zvolte oddíl Hrubování modelu.
 • Krok 5 mm.
 • Krok dolů 5 mm.
 • Zatrhněte volbu Zbytkové obrábění.
 • Oddíl Zbytkové.
  • NC dráhy.
  • Ze seznamu zvolte dráhu D25R2-Hrubovani.
 • Přejmenujte dráhu na D15-Hrubovani_zbytkove.
 • Klikněte na Spočítat pro výpočet dráhy.

Výsledek ověříme simulací.

 • Klikněte pravým tlačítkem na dráhu D15-Hrubovani_zbytkove a zvolte Simulovat od počátku.
 • Záložka Simulace.
  • Režim - Rotace.
  • Klikněte na Přehrát pro spuštění simulace.
  • Po skončení simulace klikněte na Uložit pro uložení aktuálního stavu simulace.

Dráha zbytkového hrubování je nyní hotová. V případě potřeby je možné tento postup opakovat, dokud na modelu nezbývá minimální množství materiálu.

 

Lekce 4 - dokončovací strategie

Nyní můžeme přistoupit k tvorbě dokončovacích strategií.


Začneme tvorbou nástroje.

 • Záložka Domů - Vytvořit nástroj - Kulová fréza.
 • Průměr 8 mm.
 • Délka 35 mm.
 • Zadejte jméno nástroje D8-k.
 • V záložce Dřík klikněte na Přidat část dříku a zavřete tabulku.

Vytvoříme dráhu nástroje dokončení.

 • Záložka Domů - Dráhy - Dokončení- Dokončení strmé a plošné.
 • V části Vertikální oblast:
  • Zatrhněte Spirála.
  • Krok dolů 0,5 mm.
 • V části Plošné:
  • Zatrhněte Spirála.
  • Krok 0,4 mm.
  • Zatrhněte Vyhlazení.
  • Zatrhněte Středová čára.
 • Zvolte oddíl Omezení:
  • Zatrhněte volbu Minimum.
  • Klikněte na ikonu Vybrat nejnižší Z hodnotu.
  • Klikněte na modelu na hranu 2D kapsy.
 • Přejmenujte dráhu na D8-Dokonceni a klikněte na Spočítat.

Je vytvořena dráha dokončení na celý model, která je omezena v Z na hranu 2D kapsy.

Nyní upravíme nájezdy a výjezdy na spočítané dráze pro zkrácení času obrábění.

 • Záložka Domů - Spojení dráhy - Nájezdy.
 • 1. nájezd nastavte na Oblouk normály plochy.
 • Úhel 30 stupňů.
 • Rádius 5 mm.
 • Klikněte na Výjezd stejný jako nájezd.
 • Klikněte na Použít a Potvrdit pro změnu nájezdů a výjezdů.

Pro přehlednost je možné vypnout zobrazení nájezdů a přejezdů.

 • Záložka NC dráhy.
 • Klikněte na Propojení pro skrytí přejezdových pohybů.

Jelikož se díry budou vrtat, není nutné je obrábět kulovou frézou. Odmažeme tedy nepotřebné části dráhy nástroje.

 • Použitím ViewCube v pravém horním rohu zvolte pohled Shora.
 • Přibližte si pravý horní roh modelu s dírou.
 • Levým tlačítkem myši vyberte části dráhy, které obrábí v díře. Vybrané segmenty dráhy, budou mít žlutou barvu.
 • Záložka Úprava dráhy - Vymazat vybrané.
 • Vybrané části dráhy budou vymazány. PowerMill si automaticky přepočítá nájezdy a přejezdy.
 • Opakujte postup pro zbylé tři díry.

Výsledek opět ověříme simulací.

 • Klikněte pravým tlačítkem na dráhu D8-Dokonceni a zvolte Simulovat od počátku.
 • Záložka Simulace:
  • Režim - Rotace.
  • Klikněte na Přehrát pro spuštění simulace.
  • Po skončení simulace klikněte na Uložit pro uložení aktuálního stavu simulace.

 

Lekce 5 - omezení obrábění do hraniční křivky

Obrábění je možné zefektivnit použitím hraničních křivek, které budou limitovat dráhu nástroje.


Začneme tvorbou hranice pro obrábění pouze vybraných ploch.

 • Záložka Hranice - Vytvořit hranice vybrané plochy.
 • Použitím ViewCube v pravém horním rohu zvolte pohled Zepředu.
 • Držením levého tlačítka myši a tažením vyberte všechny plochy středového tvaru modelu.
 • V tabulce Hranice vybrané plochy zvolte nástroj D8-k.
 • Klikněte na Použít a Potvrdit pro tvorbu hranice vybraných ploch.

Tuto hranici nyní použijeme při tvorbě dráhy nástroje.

 • Záložka Domů - Dráhy - Dokončení - Dokončení strmé a plošné.
 • Oddíl Omezení.
 • Zvolte hranici pojmenovanou 1.
 • Obrábět do - Uvnitř hranice.
 • Klikněte na Spočítat pro výpočet dráhy nástroje.

Dráha nástroje obrábí pouze uvnitř hraniční křivky.

Rovinné plochy modelu obrobíme válcovou frézou.

 • Záložka Domů - Vytvořit nástroj - Válcová fréza.
 • Průměr 6 mm.
 • Zadejte jméno nástroje D6-v.
 • V záložce Dřík klikněte na Přidat část dříku a zavřete tabulku.

Tuto frézu použijeme pro obrábění rovinných ploch.

 • Záložka Domů - Dráhy - Dokončení - Dokončení rovin konturováním.
 • Přejmenujte dráhu na D6-roviny.
 • Zrušte volbu Zbytkové obrábění.
 • Krok 4 mm.
 • Oddíl Omezení:
  • Zrušit omezení do hranice - Hranice není.
 • Klikněte na Spočítat pro výpočet dráhy.

Upravíme dráhu tak, aby se neobráběly roviny na středové části modelu.

 • Klikněte pravým tlačítkem na dráhu D6-roviny a zvolte Nastavení.
 • Klikněte na Upravit dráhu pro změnu parametrů dráhy nástroje.
 • Oddíl Omezení:
  • Zatrhněte volbu Maximum.
  • Klikněte na Vybrat nejvyšší Z hodnotu.
  • Klikněte na vrch rohového výstupku modelu pro definici Z výšky.
 • Klikněte na Spočítat pro výpočet dráhy.

Horizontální plochy modelu jsou nyní obrobené pouze mimo hlavní tvarovou část.

 

Lekce 6 - 2.5D obrábění s korekcí

Nyní budeme obrábět 2D kapsy modelu.


Rozpoznáme 2,5D prvky, které budeme obrábět.

 • Záložka Skupina prvku - Rozpoznat - 2D prvky.
 • V tabulce interaktivní rozpoznání prvků:
  • Režim - Stejný.
  • Klikněte na 2D kapsu modelu.
  • Klikněte na Potvrdit pro vytvoření prvků.

Nejprve provedeme hrubování kapsy.

 • Záložka Domů - Dráhy - Obrábění prvků - Hrubování kapsy.
 • Aktivujeme nástroj D6-v.
 • V oddílu Hrubování kapsy:
  • Klikněte na ikonu přídavku.
  • Radiální přídavek 0,5 mm.
  • Axiální přídavek 0.0 mm.
  • Krok 2 mm.
  • Krok dolů 2 mm.
 • V oddílu Nájezdy a přejezdy:
  • Nájezd - 1. výběr.
  • Nastavte na Pod úhlem.
 • Pojmenujte dráhu jako D6-kapsa-hrub.
 • Klikněte na Spočítat pro výpočet dráhy.

Provedeme simulaci hrubování kapsy.

 • Klikněte na dráhu D6-kapsa-hrub pravým tlačítkem myši.
 • Zvolte Simulovat od počátku.
 • V záložce Simulace:
  • Režim - Rotace.
  • Klikněte na Přehrát.

Kapsu nyní dokončíme za použití nástrojové korekce.

 • Záložka Domů - Dráhy - Obrábění prvků - Profil kapsy.
 • Krok dolů 1,5 mm.
 • Přídavek 0 mm.
 • Oddíl korekce nástroje:
  • Zatrhněte volbu CNC korekce.
  • Typ korekce - Plný rádius.
 • Oddíl Nájezdy a přejezdy:
  • Nájezd - 1. výběr.
  • Horizontální oblouk.
  • Úhel 10 stupňů.
  • Rádius 5 mm.
  • Klikněte na Výjezd stejný jako nájezd.
 • Pojmenujte dráhu jako D6-kapsa-dokonceni.
 • Klikněte na Spočítat pro výpočet dráhy.

Změníme zobrazení dráhy nástroje tak, aby zobrazovala výstup do NC programu.

 • Záložka NC dráhy.
 • Zobrazit - Kompenzované dráhy.

Nyní je dráha zobrazena tak, jak bude zapsána do NC programu.

Provedeme simulaci dráhy.

 • Zobrazit - Kompenzované dráhy pro vypnutí zobrazení korekce.
 • Klikněte na dráhu D6-kapsa-dokonceni pravým tlačítkem myši.
 • Zvolte Simulovat od počátku.
 • Klikněte na Přehrát pro spuštění simulace.
 • Klikněte na Uložit pro uložení stavu simulace.

 

Lekce 7 - vrtání děr

Poslední obráběcí operací je vrtání děr.


Z 3D modelu rozpoznáme díry.

 • Záložka Skupina děr.
 • Klikněte na Vytvořit pro otevření tabulky Vytvořit díry.
  • Vytvořit z - Model.
  • Zatrhněte Použít pouze aktivní pracovní rovinu.
  • Zvolte Najít díry směrem dolů.
  • Vyberte všechny plochy modelu.
  • Klikněte na Použít a Zavřít pro tvorbu skupiny děr.

Na vytvořenou skupinu děr můžeme realizovat navrtání.

 • Záložka Domů - Dráhy - Vrtání - Vrtání.
 • Oddíl Nástroj:
  • Vytvořte Vrták.
  • Průměr 10 mm.
  • Úhel ostří 45 stupňů.
  • Jméno D10-Navrtavak.
 • Oddíl Vrtání:
  • Typ cyklu - Jedna dráha.
  • Definovat vrch - Vrch díry.
  • Operace - Předvrtání.
  • Hloubka 4 mm.
  • Zatrhněte Výstup vrtacího cyklu.
 • Pojmenujte dráhu jako D10-navrtani.
 • Klikněte na Spočítat pro výpočet dráhy.

Všechny díry ve skupině děr jsou navrtány do hloubky 4 mm.

Nyní provedeme vrtání děr.

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na dráhu D10-navrtani a zvolte Nastavení.
 • Klikněte na tvorbu kopie dráhy.
 • Klikněte na tlačítko Vybrat pro výběr vrtaných děr.
 • Vyberte průměr 8 mm a pomocí šipky jej přesuňte do pravé části tabulky.
 • Klikněte na Zavřít.
 • Přejmenujte dráhu na D8-Vrtani.
 • Oddíl Nástroj:
  • Vytvořte Vrták.
  • Průměr 8 mm.
  • Úhel 60 stupňů.
  • Jméno D8-vrtak.
 • Oddíl Vrtání:
  • Typ cyklu - Hluboké vrtání.
  • Operace - Plný průměr.
  • Hloubka ponoření 5 mm.
 • Klikněte na Spočítat pro výpočet dráhy.
 • Proveďte ViewMill simulaci dráhy navrtání i vrtání.

Dílec je nyní zcela obroben.

 

Lekce 8 - ověření obráběníCelý postup obrábění nyní zkontrolujeme na zbývající materiál.

První možností ověření je použít měření.

 • Záložka Domů - Měření.
 • Zvolte měření rádiusu a změřte velikost rádiusu u rohového zámku.
 • Zobrazí se hodnota 2,5 mm.

Druhou možností, mnohem efektivnější, je použít analýzu minimálního rádiusu nástroje.

 • Záložka Zobrazení.
 • V části Vzhled klikněte na ikonku šipky v pravém spodním rohu.
 • Zobrazí se tabulka Možnosti zobrazení modelu.
 • V panelu pohledů vpravo zvolte zobrazení Stínování minimálního rádiusu nástroje.
 • V tabulce Možnosti zobrazení modelu zadejte do pole Minimální rádius nástroje hodnotu 4 mm a stiskněte klávesu Enter.

Červeně zobrazené plochy modelu mají rádius menší jak 4 mm, a tedy kulovou frézou o průměru 8 mm nebudou obrobeny a bude zde zůstávat materiál.

 • Změňte parametr Minimální rádius nástroje na 2 mm.

Celý model je zobrazen zelenou barvou. Pro kompletní obrobení modelu budeme potřebovat nástroj s rádiusem 2 mm nebo menším.

Třetí možností je zobrazení zbývajícího materiálu pomocí porovnání ViewMill simulace s modelem.

 • Záložka Simulace.
 • Režim - Rotace.
 • Klikněte na ikonu Zbývající materiál.
 • Je spuštěn speciální režim, který zobrazuje obrobené části modelu, zbývající materiál, nebo kolize.
 • Pomocí posuvníku v oddílu Zbývající zjistěte množství zbývajícího materiálu.
 • Klikněte na Zavřít pro ukončení tohoto režimu.

Bude potřeba přidat další obráběcí operaci pro odstranění zbývajícího materiálu.

 • Záložka Domů - Dráhy - Dokončení - Dokončení rohu.
 • Oddíl Nástroj:
  • Vytvořte rádiusovou frézu.
  • Průměr 6 mm.
  • Rádius 1 mm.
  • Jméno D6R1.
 • Oddíl Detekce rohu:
  • Nastavte jako referenční nástroj D8-k.
 • Pojmenujte dráhu jako D6R1-rohy.
 • Klikněte na Spočítat pro výpočet dráhy.

Dráha je vytvořena pouze v místech, kde neobráběla kulová fréza o průměru 8 mm.

 • Proveďte simulaci dráhy D6R1-rohy.
 • V záložce simulace klikněte na Zbývající materiál.

Z porovnání modelu a simulace vyplývá, že nyní je obroben celý model, kromě R1, který zbývá na dělící rovině. Tento rádius zde z technologického hlediska můžeme ponechat a model tak prohlásit za obrobený.

 

Lekce 9 - kontrola kolize a tvorba NC programuNakonec zkontrolujeme dráhy nástroje na kolizi nástrojové sestavy. Pro kontrolu nástrojové sestavy musí nástroj obsahovat dřík nebo držák.

 • Aktivujte nástroj D8-k.
 • Klikněte na nástroj D8-k pravým tlačítkem myši a zvolte Nastavení.
 • Záložka Držák.
 • Klikněte na ikonu Přidat část držáku.
 • Spodní průměr 50 mm.
 • Vyložení 50 mm.
 • Klikněte na Zavřít.

Nyní zkontrolujeme dráhu D8-Tvar na kolizi nástrojové sestavy.

 • Aktivujte dráhu D8-Tvar.
 • Záložka Domů - oddíl Kontrola - NC dráhy.
 • V tabulce Kontrola dráhy zadejte Přídavek držáku 1 mm.
 • Klikněte na Použít pro provedení kontroly kolize.

Dráha je bez kolize a ve stromu se změní stav bezpečnosti dráhy na modrou značku. Stejným způsobem zkontrolujeme na kolize všechny ostatní dráhy nástroje.

Pozn. Verze Premium a Ultimate umožňuje zkontrolovat na kolize všechny dráhy hromadně pomocí funkce Ověření NC programu.

Jakmile jsou všechny dráhy nástroje zkontrolovány na kolize, vytvoříme NC program.

 • Záložka NC program - Vytvořit - NC program.
 • Klikněte ve stromu průzkumníka pravým tlačítkem na Dráhy a zvolte Přidat do NC programu.

Všechny dráhy jsou přidány do NC programu.

V tabulce NC programu:

 • Nastavte Číslování nástroje - Automaticky.
 • Zadejte jméno NC programu.
 • V poli Výstupní soubor nastavte umístění, kam bude NC program uložen.
 • V poli Postprocesor zvolte typ řídícího systému, pro který má být NC kód vytvořen.
 • Klikněte na Zapsat pro tvorbu souboru NC programu.
 • Klikněte pravým tlačítkem ve stromu průzkumníka na NC program 1 a zvolte Zobrazit soubor.

Je zobrazen vytvořený NC program pro kompletní obrábění dílce.