Co je nového v PowerMill 2019.1

PowerMill® 2019.1 zvyšuje celkovou produktivitu CNC programování přidáním nových užitečných funkcí a zásadním vylepšením stávajících funkcí. Prohlédněte si všechny možnosti zde.


Interaktivní zamezení kolizí

Interaktivní zamezení kolizí
Nové interaktivní nástroje pomáhají identifikovat a opravit pohyby nástroje po dráze, které mohou způsobit kolizi nebo nebezpečné přiblížení k materiálu.

Měření ploch sondou

Měření ploch sondou
ULTIMATE (předplatné navíc s benefitem prohlížení výsledků v Autodesk Drive)
Vytvářejte dráhy pro měření sondou přímo na stroji a prohlížejte výsledky s porovnáním s 3D modely v Autodesk Drive nebo Autodesk PowerInspect.

Postprocesory v cloudu

Postprocesory v cloudu
(pouze předplatné)
K dispozici máte bezpečnou a přehlednou knihovnu vždy aktuálních postprocesorů přístupnou odkudkoliv kdykoliv.

Vylepšené ustavení

Vylepšené ustavení
Nyní můžete spravovat nulové body, polotovary, modely pro upnutí obrobku a dráhy na úrovni celého ustavení a zjednodušit tak obrábění komplexních modelů.

Soustružení pomocí obrazce
Používejte tuto novou strategii založené na uživatelsky definované geometrii.

Vylepšené naklápění nástroje
Vytvářejte hladší dráhy pro více stabilní frézování pomocí “automatického” odklopení pro zamezení kolize.

Nová možnost kroku pro Vortex
U obrábění pomocí HSM adaptivní strategie Vortex z polotovaru můžete nyní zadat krok do boku až ve výši 99 % průměru nástroje.

Vylepšený interface pro Fusion Production
Přiřazujte jeden nebo víc úkolů do pracovních buněk pomocí jednoduchého příkazu.

Co je nového v PowerMill 2019

PowerMill® 2019 přináší kompletně novou možnosti aditivní výroby, vylepšené hrubování, jednodušší zadávání 5osého frézování a ustavení více dílců na CNC stroji.


Aditivní výroba
(pouze předplatné)
Specializované nástroje pro vytváření, řízení a simulování strategií pro procesy aditivní výroby, tedy nanášení materiálu pomocí frézovacího centra nebo průmyslového robotu.

Vortex z polotovaru
Vylepšené adaptivní HSM frézování známé z HSM Works pro snížení časů hrubování je nyní dostupné i v PowerMill. Vortex tak umožňuje nyní vytvářet dráhy na základě modelu i polotovaru.

Automatické naklápění
PREMIUM, ULTIMATE
Nová volba pro automatické naklápění osy nástroje vytváří bezkolizní dráhy u více-osého obrábění. Definice je mnohem jednodušší a výsledek vytváří lepší pohyby stroje.

Autodesk Fusion Production
(Vyžaduje licenci)
Posílejte klíčová data do Fusion Production pro plánování, sledování a monitoring CNC stroje pomocí funkcí v cloudu.

Stínování zbývajícího materiálu
Nová vizualizace ve ViewMill umožňuje interaktivně sledovat sílu zbývajícího materiálu na modelu v reálném čase na základě barevné škály.

Ustavení
Synchronizace drah nástroje a NC programů pro obrábění více dílců upnutých na stole stroje s více posunutými nulovými body.

Vylepšené 2D frézování
Vytvářejte otevřené profily s pomocí nového typu 2D prvku. Pro rychlejší vytváření přímo vyírejte plochy na modelu.

Model zbytkového materiálu
Model zbytkového materiálu nyní obsahuje volbu pro korektní výpočet a zobrazení zbytkového materiálu v podkosových oblastech.

Autodesk Drive
(pouze předplatné)
Ukládejte vaše data do osobní cloudové složky a spolupracujte na vašich datech s ostatními kolegy.

Vylepšené uživatelské prostředí
Byla přidaná další hladina nástrojových tipů, klávesové zkratky pro rychlý pohyb v menu a vylepšený vestavěný prohlížeč.

Online nápověda
Díky online nápovědě je pomoc pro uživatele stále aktuální s rychlým přístupem do znalostní databáze Autodesk. Nápovědu lze stáhnout pro offline použití.