Co je nového v PowerMill 2019

PowerMill® 2019 přináší kompletně novou možnosti aditivní výroby, vylepšené hrubování, jednodušší zadávání 5osého frézování a ustavení více dílců na CNC stroji.


Aditivní výroba
(pouze předplatné)
Specializované nástroje pro vytváření, řízení a simulování strategií pro procesy aditivní výroby, tedy nanášení materiálu pomocí frézovacího centra nebo průmyslového robotu.

Vortex z polotovaru
Vylepšené adaptivní HSM frézování známé z HSM Works pro snížení časů hrubování je nyní dostupné i v PowerMill. Vortex tak umožňuje nyní vytvářet dráhy na základě modelu i polotovaru.

Automatické naklápění
PREMIUM, ULTIMATE
Nová volba pro automatické naklápění osy nástroje vytváří bezkolizní dráhy u více-osého obrábění. Definice je mnohem jednodušší a výsledek vytváří lepší pohyby stroje.

Autodesk Fusion Production
(Vyžaduje licenci)
Posílejte klíčová data do Fusion Production pro plánování, sledování a monitoring CNC stroje pomocí funkcí v cloudu.

Stínování zbývajícího materiálu
Nová vizualizace ve ViewMill umožňuje interaktivně sledovat sílu zbývajícího materiálu na modelu v reálném čase na základě barevné škály.

Ustavení
Synchronizace drah nástroje a NC programů pro obrábění více dílců upnutých na stole stroje s více posunutými nulovými body.

Vylepšené 2D frézování
Vytvářejte otevřené profily s pomocí nového typu 2D prvku. Pro rychlejší vytváření přímo vyírejte plochy na modelu.

Model zbytkového materiálu
Model zbytkového materiálu nyní obsahuje volbu pro korektní výpočet a zobrazení zbytkového materiálu v podkosových oblastech.

Autodesk Drive
(pouze předplatné)
Ukládejte vaše data do osobní cloudové složky a spolupracujte na vašich datech s ostatními kolegy.

Vylepšené uživatelské prostředí
Byla přidaná další hladina nástrojových tipů, klávesové zkratky pro rychlý pohyb v menu a vylepšený vestavěný prohlížeč.

Online nápověda
Díky online nápovědě je pomoc pro uživatele stále aktuální s rychlým přístupem do znalostní databáze Autodesk. Nápovědu lze stáhnout pro offline použití.